कविता : प्रेम र द्वन्द्व !

.
म अनविज्ञ छु, तिमि हत्यारा हौ ?
कवि : बिमला रोका